Hjem

Byggetegninger for dine behov

Bygge-tegninger for dine behov

Ikke la boligen bestemme over deg - jeg finner mulighetene

Fra idé til virkelighet på 3 enkle steg

Steg 1

Befaring

På befaringen kartlegger vi planen og behovet for bygget, og vi finner hvilke rammer som prosjektet kan ha ut fra reguleringsplan og bestemmelser på tomten. Vi ønsker å stå for at løsning svarer til behov og dine økonomiske rammer. Vi blir enige om omfang av vårt engasjement i oppdraget og fastsetter en pris.

Steg 1

Steg 2

Tegning

Jeg lager de tegningene som trengs til en byggesøknad. Videre kan jeg stå for grundigere prosjektering, der jeg lager arbeidstegninger og detaljer beregnet for deg som selvbygger, eller til utførende entreprenør på prosjektet.

Steg 2

Steg 3

Søknad

Jeg kan levere deg komplett tegningssett til byggesøknaden, der du selv står for den videre prosessen. Jeg hjelper til med utfylling av de skjemaene som trengs.

Steg 3

Steg 1

Befaring

På befaringen kartlegger vi planen og behovet for bygget, og vi finner hvilke rammer som prosjektet kan ha ut fra reguleringsplan og bestemmelser på tomten. Vi ønsker å stå for at løsning svarer til behov og dine økonomiske rammer. Vi blir enige om omfang av vårt engasjement i oppdraget og fastsetter en pris.

Steg 2

Tegning

Jeg lager de tegningene som trengs til en byggesøknad. Videre kan jeg stå for grundigere prosjektering, der jeg lager arbeidstegninger og detaljer beregnet for deg som selvbygger, eller til utførende entreprenør på prosjektet.

Steg 3

Søknad

Jeg kan levere deg komplett tegningssett til byggesøknaden, der du selv står for den videre prosessen. Jeg hjelper til med utfylling av de skjemaene som trengs.

Se sluttresultatet før det bygges

Med Maluma AS sine 3D-tegninger kan det ferdige resultatet av oppussingen visualiseres allerede før byggingen starter. Dette gir deg en konkret og realistisk forestilling om sluttresultatet, slik at du kan identifisere og justere design, og dermed føle deg trygg på dine valg.

(Dra i slideren på bildet for å se før og etter.)

Før Etter

Hus

Hytte

Garasje

Tilbygg

Rehabilitering

Diverse andre bygg

Din partner for byggetegninger

Med Maluma AS får du mer enn bare byggetegninger. Du får en partner som forstår dine behov og ønsker, og som er dedikert til å realisere dine visjoner gjennom nøyaktig og inspirerende design. Uansett prosjektets størrelse eller kompleksitet, kan du stole på at jeg leverer med kyndighet og effektivitet i alle ledd av prosessen.

Hus

Hytte 

Garasje

Tilbygg

Rehabilitering

Diverse andre bygg