Hjem

Byggtegninger for dine behov

Ikke la boligen bestemme over deg - vi finner mulighetene

Fra idé til virkelighet på 3 enkle steg

1. Befaring

På befaringen kartlegger vi planen og behovet for bygget, og vi finner hvilke rammer som prosjektet kan ha ut fra reguleringsplan og bestemmelser på tomten. Vi ønsker å stå for at løsning svarer til behov og dine økonomiske rammer. Vi blir enige om omfang av vårt engasjement i oppdraget og fastsetter en pris

2. Tegning

Vi lager de tegningene som trengs til en byggesøknad. Videre kan vi stå for grundigere prosjektering, der vi lager arbeidstegninger og detaljer beregnet for deg som selvbygger, eller til utførende entreprenør på prosjektet.

3. Søknad

Vi kan levere deg komplett tegningssett til byggesøknaden, der du selv står for den videre prosessen. Vi hjelper til med utfylling av de skjemaene som trengs. 

Se alle tjenestene